ایا شما عضو جدید را قبول دارید؟
توسط : zahrasadat

به نام انکه وجودم ز وجودش به وجود آمد

من زهراسادات

اسم مستعار :گل باغ زندگی((البته این اسم را دوستان به من داده اند))

سن:به روایات مختلف((هر سنی که خودتون دوست دارید))

تحصیلات:دبیرستان((اما اطلاعاتم خیلی خوبه))تعریف از خود نباشه.

البته دوستام بهم میگن تو خیلی مشاور خوبی هستی. باور میکنی!!!!!!

استان:اونجایی که بهش میگن نصف جهان((اصفهان))

سه شنبه 12/4/1386 - 10:58
پسندیدم 0
UserName