دورها آوايي است، که مرا مي خواند....
توسط : ali_ 110
 

دشت هايي چه فراخ!کوه هايي چه بلند!... و چنان بي تابم، که دلم مي خواهد،بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه،دورها آوايي است، که مرا مي خواند....

سه شنبه 12/4/1386 - 10:18
پسندیدم 0
UserName