باز گشت يه آدم خوب باز گشت A.B.T
توسط : autoworld

سلام به همه گي من دوباره بر گشتم ولي با اسم ديگه شايد قديمي ها منو بشناسن من تابستون گذشته اومدم اره اره بگو بگو آفرين ديدي مك لارن فهميد من كيم من به يكي از مطلباش نظر دادم گفتم كه منم وگر نه اون كه نميتونه بگه با با من A.B.Tسابق هستم ديگه ولي حالا با اسم autoworldمطلب ميثبتونم خيلي ها اضافه شدن البته شايد خيلي ها كه منو از قبل مي شناسن بپرسن چرا رفتي بايد بگم مدرسه ي من غير انتفاعيه و بر خلاف غير انتفاعي هاي ديگه كه كيلويي نمره مي دن اينجا بايد حتما درست رو بخوني زماني هم كه بر ميگشتم خونه ساعت 4 بعد از ظهر بود و مشقها و امتحان ها هم كه اينقدر كم صبح تا شب سرم تو كتاب دفتر بود جمعه ها و پنجشنبه ها هم بايد مرور درس هاي هفته و اماده شدن براي امتحانات شنبه ولي حالا در كل بايد بگم كه من بر گشتم و تمركز بيشترم روي خودرو است نامردي نكنين به مطالبم توجه نكنين و نظر ندين ها وگر نه ميرم به مامانم ميگم

خدافس

سه شنبه 12/4/1386 - 9:40
پسندیدم 0
UserName