بزرگترین آموزگارتان را می شناسید؟
توسط : دیوژن م
مهم ترين و بزگترين آموزگار انسان، اشتباهات اوست.
سه شنبه 12/4/1386 - 9:32
پسندیدم 0
UserName