فاطمه(س) بهترین بنده خدا
توسط : دیوژن م
رسول خدا می فرمايند: وقتی دخترم فاطمه در محراب عبادت می ايستاد همچون ستاره ای برای ملائکه آسمان می درخشيد. خدا به ملائکه می گويد:ای ملائکه، بنگريد به بهترين بنده ی من فاطمه، او در مقابل من ايستاده و از خوف من تمامی وجودش می لرزد و با تمامی حضور قلبش به عبادت من روی آورده است.
سه شنبه 12/4/1386 - 9:20
پسندیدم 0
UserName