اگر می خواهی
توسط : حامد...
 

اگر می خواهی لحظاتی آرام و توام با آسایش داشته باشی :براي تعالي خويش، نسبت به ديگران مؤدب باشيد. پاسخ متقابل كه غالباً وجود دارد، چندان مهم نيست. آنچه مهم است احساس خوبي است كه به شما دست مي دهد.

سه شنبه 12/4/1386 - 8:55
پسندیدم 0
UserName