امام علي (ع) :
توسط : حامد...
 

امام علي (ع) :

 تعجب کنيد از اين انسان که با يک قطعه پی مي بيند  با قطعه گوشتی سخن مي گويد . و با استخوانی مي شنود و از شکافی نفس مي کشد [و اين کارهای بزرگ و حياتیرا با اين وسائل کوچک انجام مي دهد] .

و قال [ع ] :

 اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم ، و يتکلم بلحم ، و يسمع بعظم ، و يتنفس من خرم

نهج البلاغه

سه شنبه 12/4/1386 - 8:51
پسندیدم 0
UserName