وقتي از دوستي دل آزرده مي شويد
توسط : حامد...
 

وقتي از دوستي دل آزرده مي شويد ، دل از او  بر نكنيد ؛ به جاي اين كار بنشينيد و فكر كنيد و راه هايي براي بهبود روابط بيابيد.

سه شنبه 12/4/1386 - 8:49
پسندیدم 0
UserName