امام موسي کاظم(ع) :
توسط : حامد...
 

امام موسي کاظم(ع) :

 براي هر چيزي دليلي بايد ، و دليل خردمند تفكر است ، و دليل تفكر خاموشي .

لكل شي ء دليل ، و دليل العاقل التفكر ، و دليل التفكر الصمت

تحف العقول ، ص 406

سه شنبه 12/4/1386 - 8:37
پسندیدم 0
UserName