برتري حاصل از تسلط كامل
توسط : حامد...
 

برتري حاصل از تسلط كامل در كار، زيربناي اعتماد به نفس و عزت نفس پايدار است.

سه شنبه 12/4/1386 - 8:37
پسندیدم 0
UserName