اگر می خواهی لحظاتی آرام و توام با آسایش داشته باشی
توسط : حامد...
 

اگر می خواهی لحظاتی آرام و توام با آسایش داشته باشی :آنچه در زندگي روزانه بدان مي پردازيد  و اندك ترين چيزي كه از آن خود مي كنيد ، باري است بر شما؛ همين اندك هاست كه با تنش همراه اند.

سه شنبه 12/4/1386 - 8:35
پسندیدم 0
UserName