آموخته ام لبخند ارزان ترین
توسط : حامد...
 

آموخته ام لبخند ارزان ترین راهی است که می توان با آن نگاه را وسعت بخشید.

سه شنبه 12/4/1386 - 8:32
پسندیدم 0
UserName