مدیریت صحیح 58

 با به کارگیری مشاورین کارآزموده و متعهد، موقعیت

 بازارکار را تحلیل کنید و استراتژی بکار بگیرید که

همیشه یک گام از رقبا جلوتر باشید.

سه شنبه 12/4/1386 - 7:34
پسندیدم 0
UserName