سؤالهای قرآنی 31
 

بیشترین حرفب که در قرآن بکار رفته چه حرفی است؟

بیشترین حرف:الف

سه شنبه 12/4/1386 - 7:30
پسندیدم 0
UserName