نام من . . .
توسط : عافی

نام من هرچند از دل تو پاك شد نام توباهر تپش در قلب من تكرار شد

نام من بي معني وديگر برايت هيچ نيست نام تو حك شده بر قلبم تا زمانيكه تـنم در خاك شد

سه شنبه 12/4/1386 - 5:12
پسندیدم 0
UserName