دل . . .
توسط : عافی

اکنون برفت این دلم آخر که ز دستم

از دیده گلایه کنم آخر که ز دستم

در کنج قفس این دل زندانی رمیده

خنجر به دو دیده زنم آخر که ز دستم

سه شنبه 12/4/1386 - 5:8
پسندیدم 0
UserName
x