فرآيند تصميم‌گيري با يك فرصت يا تهديد آغاز مي‌شود
توسط : Saratan X

معمولا ‏فرآيند تصميم گيري با يك فرصت يا تهديد آغاز مي‌شود و اين آغاز معمولا به صورت يك يا چند سوال مطرح مي‌شود. صورت بندي و نحوه‌ي بيان اين سوال آغازين در فرآيند تصميم و تعيين گزينه‌ها نقشي مهم و اساسي بازي مي‌كند. صورت بندي غلط سوال مي‌تواند محدوديت‌هايي مهم در انتخاب‌هاي ما به وجود بياورد كه حداقل تاثير آن اخذ تصميمات غير بهينه خواهد بود.

فرض ميكنيم سازماني با زيان عملياتي مواجه است بيان مساله به سه شكل ممكن است: چكار مي‌توانيم بكنيم كه هزينه‌ها را كاهش دهيم، چه كار مي‌توانيم بكنيم كه در آمد را افزايش دهيم و چه كار مي توانيم بكنيم كه به طور توامان هزينه‌ها را كاهش و در آمد را افزايش دهيم . بيان مساله به هريك از سه شكل فوق گزينه‌هايي متفاوت در پيش روي ما خواهد نهاد

سه شنبه 12/4/1386 - 4:23
پسندیدم 0
UserName