شوخي شوخي ،انگشت بريد..,,,**واقعى**
توسط : Saratan X
:مردي که از سر شوخي با يکي از همکارانش در يک مغازه پيتزافروشي ، با چاقو وي را مجروح کرده و باعث قطع انگشت دست او شده بود، بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار جام جم ، چند روز پيش يکي از اهالي غرب تهران با مرکز فوريت هاي پليسي 110تماس گرفت و ماموران را در جريان درگيري 2جوان در يک مغازه پيتزافروشي قرار داد.
به دنبال اين تماس ، ماموران به محل حادثه اعزام شدند و پي بردند پسر 17ساله اي مجروح شده و به بيمارستان انتقال يافته و فرد ضارب هم داخل مغازه مانده است.
بنابراين متهم 27ساله دستگير و براي ادامه تحقيقات به شعبه ششم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5تهران منتقل شد.
متهم جوان در تشريح ماجرا به بازپرس يونسي گفت: من و دوستم در مغازه پيتزافروشي کار مي کنيم. نيم ساعت پيش در حال صحبت و شوخي با هم بوديم که متوجه نشدم چطور چاقويي را برداشتم و به سمت دوستم حمله کردم و باعث قطع انگشت شست دست چپ وي شدم. وقتي او با فرياد و ناله آنجا را ترک کرد، تازه فهميدم مرتکب چه اشتباه بزرگي شده ام. از او خجالت مي کشم و تقاضاي بخشش دارم.
به دنبال اظهارات متهم ، وي با قرار قانوني بازداشت شد و ماموران در ادامه تحقيقات خود پي بردند که روز حادثه ، مرد زخمي از ترس و درد بسيار، انگشت قطع شده اش را در محل حادثه جا گذاشته و افرادي که آن را پيدا کرده بودند، به اشتباه انگشت را داخل ظرف آب و نمک گذاشته اند که متاسفانه پيوند آن انگشت امکان پذير نبوده است.
بازپرس يونسي ، رئيس شعبه ششم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5تهران با اشاره به اين پرونده ، ضمن هشدار به جوانان ، از آنها خواست از هر گونه شوخي هاي نابجا که باعث بروز حوادث تلخ و جبران ناپذير مي شود، خودداري کنند.
سه شنبه 12/4/1386 - 4:21
پسندیدم 0
UserName