سخن تکراری
توسط : حسرت
عاشقت هستم اگر چه هدفی بیهوده است دوستت دارم اگر چه سخنه تکراری است
دوشنبه 11/4/1386 - 23:57
پسندیدم 0
UserName