بخش کردن عشق
توسط : حسرت
وقتی معلم پرسید عشق چند بخشه؟زود دستمو بالاگرفتم گفتم:یک بخش.اما از وقتی تورو شناختم فهمیدم عشق 3بخشه آتیشه دیدن تو...شوق باتو بودن...واندوهه بی تو بودن
دوشنبه 11/4/1386 - 23:55
پسندیدم 0
UserName
x