سه دوست در دنیا
توسط : حسرت
من تو این دنیا سه دوست دارم...خورشید.ماه وتو.اولی رو واسه خودم دومی رو واسه شبام ولی تو رو واسه تک تک لحظه هام می خوام
دوشنبه 11/4/1386 - 23:51
پسندیدم 0
UserName