فراموشی
توسط : حسرت
به آسانی در یک دقیقه می توان یک نفر راخرد کرد.می توان در یک ساعت یک نفر را دوست داشت .می توان در یک روز عاشقش شد. اما یک عمر طول می کشد تا بتوان یک نفر را فراموش کرد
دوشنبه 11/4/1386 - 23:42
پسندیدم 0
UserName