آدم غلدور
توسط : حسرت
یه روز یه آدم غلدور به یه بینوا میزنه:بینوا عصبانی میشه به غلدورمیگه اینی که زدی جدی بود یاشوخی:غلدوره میگه:جدی زدم.بینوامیگه:کار خوبی کردی چون من حال وحوصله شوخی ندارم
دوشنبه 11/4/1386 - 23:30
پسندیدم 0
UserName