کانگورو
توسط : حسرت
یه روز کانگورو بچه شو گم می کنه میره سر چهارراه داد میزنه جیبمو زدند
دوشنبه 11/4/1386 - 23:30
پسندیدم 0
UserName