ستاره
توسط : حسرت
وقتی دلم برات تنگ میشه یه ستاره از آسمون میوفته اگه آسمون بی ستاره شد تقصیر خودته.
دوشنبه 11/4/1386 - 23:0
پسندیدم 0
UserName