دعا
توسط : حسرت

چه دعا بهترازاین 

گریه ات ازسرشوق  

خنده ات از ته دل   

نبودهیچ غروبت       غمناک                                                          

دوشنبه 11/4/1386 - 22:56
پسندیدم 0
UserName