تکرار
توسط : حسرت
زمستان دوباره میاید بهار دوباره تکرار می شود اما تو هیچ وقت تکرار نمی شوی چون خدا یک اشتباه و 2بار تکرارنمی کنه!!!
دوشنبه 11/4/1386 - 22:52
پسندیدم 0
UserName