206
توسط : حسرت

یه روز تو کوچه دیدمت وعاشقت شدم...فرداش توخیابون دیدمتو دیونت شدم...امروز تو اتوبان دیدمت.خداآخروعاقبتم وبه خیر کنه!عجب 206 هستی!

دوشنبه 11/4/1386 - 22:43
پسندیدم 0
UserName