چرخ زمونه
توسط : حسرت

بر هر که می نگرم گله از چرخ می کند درحیرتم که زمانه به کام کیست

دوشنبه 11/4/1386 - 22:29
پسندیدم 0
UserName