چشم
توسط : حسرت

خیره شدن در چشمانت تجربه است که به تکرارش می ارزد....

دوشنبه 11/4/1386 - 22:8
پسندیدم 0
UserName
x