فعاليت هاي اجتماعي فولاد ميتال1
توسط : sam5961
 
فولاد ميتال معتقد است در هيچ كجا گسترده تر از قزاقستان فعاليت نكرده است. از زماني كه ميتال استيل تميرتائو در سال 1995 تأسيس شد، روح زندگي در شهر و مناطق مجاور آن دميده شد. ميتال توليدكننده مهم برق و سيستم حرارتي با پايين ترين قيمت براي شهر تميرتائو شد. ميتال استيل در قزاقستان اقدامات زيادي انجام داده است:
1.احداث ترامواها(واگن راه آهن برقي)
2.پشتيباني و ارائه خدمات سلامتي و بهداشتي
3.ايجاد يك روزنامه محلي
4.ايجاد يك ايستگاه تلويزيوني
5.ايجاد اردوگاه هاي تفريحي  
6.اجراي يك سري اردوهاي تابستاني براي بچه ها
7.ترتيب رويدادهاي اجتماعي متناسب با زمان مورد نظر
8.احداث يك گردشگاه آبي در آستانا
9.سرمايه گذاري در يك مجتمع تنيس بيش از 2 ميليون دلار كه يكي از بهترين امكانات درخور ورزشي در كل قزاقستان مي باشد.
10.شراكت با يك سازمان محلي در ايجاد امكانات مدرن براي انجمن علمي وابسته به فن استخراج و ذوب فلزات در كاراگاندا
11.عضويت در يك مؤسسه مالي بين المللي جهت تقويت و توسعه هرچه بيشتر كسب و كارهاي كوچك و متوسط.
دوشنبه 11/4/1386 - 20:43
پسندیدم 0
UserName
x