استراتژي فولاد ميتال
توسط : sam5961

استراتژي
عنصر اصلي در استراتژي شركت، وحدت رهبري در توليد محصول نهايي و عرضه آن به مشتري جهاني است. امروزه تنها فولادساز جهاني – به‌مفهوم واقعي – ميتال است كه در آمريكا، كانادا، مكزيك، ترينيداد، فرانسه، آلمان، چك، لهستان، روماني، بوسني، مقدونيه، اكراين، قزاقستان، الجزاير، چين و آفريقاي جنوبي كارخانه دارد.
تاكيد استراتژي شركت بر ارائه محصولات متنوع كيفي به‌صورت رقابتي به مشتريان در سطح جهان است. بدين جهت بر اندازه و مقياس تكيه مي‌كند و يكپارچگي را لازم مي‌شمرد. فعاليتهاي كليدي كه استراتژي شركت را شكل مي‌دهد عبارت است از:
1 – استفاده از موقعيت قوي در اقتصادهاي رشديافته براي ايجاد يك جمع متشكل به‌عنوان مشتري جهاني و توجه به رشد آينده در اقتصادهاي درحال رشد.
2 – دست‌يابي به مديريت هزينه.
3 – نگهداري و تثبيت يكپارچگي عمودي در زنجيره كلي ارزشي براي مقابله با تغييرات قيمت مواد اوليه و مديريت توزيع در مناطق مختلف جغرافيايي.
4 – شتاب‌بخشي به رشد توليد در كشورهاي در حال توسعه براي ايجاد سهم قوي بازار طي سالهاي آينده.

دوشنبه 11/4/1386 - 20:31
پسندیدم 0
UserName