حوزه فعاليت فولاد ميتال
توسط : sam5961

حوزه فعاليت
شركت فولاد ميتال به‌عنوان غول صنعت فولاد، انواع محصولات فولادي را توليد و عرضه مي‌كند. اين محصولات شامل محصولات تخت (FLAT) و بلند (LONG) است. محصولات تخت شامل تختال (اسلب)، ورق، ورق نورد گرم شده، ورق نورد سرد شده، ورق گالوانيزه، ورق آلومينايزشده و ورق رنگي است. محصولات بلند شامل شمش، مفتول، ميلگرد ساده و آجدار در مقاطع مختلف، سيم، ميخ، سيم بكسل، انواع مقاطع مانند نبشي، سپري، ريل، تيرآهن، پروفيل و انواع لوله است.
علاوه بر فولاد، شركت فولاد ميتال، آهن اسفنجي نيز توليد مي‌كند. ميزان توليد آهن اسفنجي شركت بيش از 11 ميليون تن (سال 2005) است. ميتال سعي بر آن دارد كه مواد خام و اوليه توليد آهن و فولاد را نيز خود تهيه كند. بدين جهت هم‌اكنون، اين شركت چهارمين توليدكننده سنگ معدن آهن در دنياست و 50 درصد نياز خود را تامين مي‌كند.
برنامه شركت آن است كه تال سال 2008، بيش از 80 درصد سنگ معدن موردنياز خود را در درون شركت تامين كند. در تامين كك نيز خودكفاست و حدود 40 درصد زغال سنگ را نيز خود تامين مي‌نمايد. شركت ميتال در زيرساختهاي موردنياز صنعت فولاد، حمل ونقل، نيروگاه و توزيع انرژي و نيز معدن فعال است.

ويژگي

دوشنبه 11/4/1386 - 20:29
پسندیدم 0
UserName
x