تاريخچه فولاد ميتال
توسط : sam5961

تاريخچه
بنيان آنچه امروزه شركت فولاد ميتال ناميده مي‌شود و به‌عنوان غول توليد فولاد دنيا نامبردار است در سال 1976 ريخته شد، يعني زماني كه لاكشمي ميتال با پول پدر خود كارخانه فولادي در اندونزي خريداري كرد. شم قوي اقتصادي و فكري در خريد شركتهاي فولاد باعث شد كه روند خريد اين شركتها توسط ميتال به‌مرور ادامه يابد. در سال 1989 توليد شركت به 420 هزار تن مي‌رسيد. درسال 1992 ميزان توليد از مرز يك ميليون تن گذشت و به 4/1 ميليون تن رسيد. در سال 1995 اين مقدار به 6/5 و در سال 2000 بيش از 20 ميليون تن رسيد. خريد شركتهاي متفرق فولاد در جاهاي مختلف دنيا و بويژه اروپاي شرقي و شوروي سابق كه همگي عموما دولتي و درحال ورشكستگي بودند ادامه يافت. شركت آهن و فولاد ترينيداد در سال 1989 و شركت فولاد هامبورگ در سال 1995 خريداري شد. پس از تاسيس شركت فولاد بين‌الملليLNM به‌عنوان شركت مادر و ادغام با شركت بين‌الملليISPAT ، در سال 2004 شركت فولاد ميتال پديد آمد. از سال 2001 و تا قبل از خريد شركت فولاد آرسلور، شركت ميتال دوبرابر شد. در همان سال با خريد گروه بين‌المللي فولاد آمريكا (ISG)، شركت فولاد ميتال به بزرگترين شركت توليدكننده فولاد در دنيا تبديل شد و توليد آن به 5/57 ميليون تن رسيد. پس از بحث و جدلهاي فراوان در زمينه خريد شركت آرسلور كه دومين شركت بزرگ توليدكننده فولاد جهان محسوب مي‌شد، بالاخره ميتال موفق به خريد آرسلور در سال 2006 شد و بدين ترتيب شركت ميتال به‌عنوان بزرگترين توليدكننده فولاد جهان بااختلاف بسيار نسبت به بقيه رقبا قرار گرفت. در حال حاضر، شركت ميتال بعد از خريد آرسلور، با توليد حدود 100 ميليون تن فولاد، حدود سه‌برابر بيشتر از شركت فولاد نيپون ژاپن و چهاربرابر بيشتر از شركت پوسكو كره توليد مي‌كند. رقباي دوم و سوم به‌ترتيب 5/34 و 6/25 ميليون تن فولاد توليد مي‌كنند.

دوشنبه 11/4/1386 - 20:28
پسندیدم 0
UserName
x