برف سرخ دیده اید؟
توسط : drmgangineh
برف سرخ
ما همیشه برف را سفید رنگ دیده ایم اما در بسیاری از منطقه های دنیا برف سرخ رنگ هم دیده شده است.
این رنگ به دلیل گیاهان یزی است که روی برف و یخ رشد می کنند.
 جلبکهای میکروسکوپی روی سطح برف و یخ رشد می کنند و به آنها رنگ سرخ می بخشند این اتفاق نادر زمانی رخ می دهد که هوا کمی گرم شود و جلبک ها از خواب زمستانی بیدار شوند و به طور ناگهانی شروع به رشد کنند.
دوشنبه 11/4/1386 - 20:27
پسندیدم 0
UserName