فولاد ميتال قدرت اول فولاد جهان
توسط : sam5961

تا چند سال پيش تصور بر آن بود كه هندي‌ها اگر بتوانند جايگاهي در عرصه جهاني داشته باشند، زمينه فناوري اطلاعات و توليد نرم‌افزار است، اما هيچكس فكر نمي‌كرد كه اين غول خفته اقتصاد آينده جهان، در زمينه صنعت سخت و خشن فولادسازي نيز حرفي براي گفتن داشته باشد. اما لاكشمي ميتال هندي با تدابير خاص خود در خريد شركتهاي فولاد و بهره‌ور ساختن آنها و در نهايت خريد شركت چندمليتي فولاد آرسلور، امپراتوري فولاد جهان را تصاحب كرد. ميتال استيل اكنون نه‌تنها بزرگترين توليدكننده فولاد دنياست بلكه به‌معناي واقعي يك شركت جهاني در صنعت فولاد است كه در زمينه استراتژي، رويكردهاي مديريتي، فناوريهاي نوين فولادسازي و توسعه محصولات جديد حرفهاي زيادي براي گفتن دارد.
سلطان فولاد دنيا به‌همين نيز قانع نيست و سخن از آن دارد كه قصدش انجام كارهاي بديع براي ماندگاري در نسلهاي آينده است. او سرسختانه مدافع ادغام و پيوستگي صنعت فولاد است و اين امر را در جهت افزايش بهره‌‍‌وري و هم‌افزايي مالي و خشنودي مشتريان و سوددهي براي سهامداران ضروري مي‌شمارد. علاوه‌بر آن ثبات و پايداري اين صنعت را در آينده منوط به آن مي‌داند. آيا مي‌توان به اين سخنان اميد داشت يا بايد نگران پديدآمدن غول عظيمي در اينده نه‌چندان دور در صنعت فولاد بود كه خود به‌تنهايي با توليد صدها ميليون تن فولاد و دهها ميليون تن آهن اسفنجي و سنگ معدن و خودكفائي كامل در مواد اوليه‌اي نظير كك و زغال سنگ، مي‌تواند جهت حركت اين صنعت را خود به‌تنهايي تعيين كند.

دوشنبه 11/4/1386 - 20:27
پسندیدم 0
UserName