محبوبم...
محبوبم ... فقط یک امسال فصل ها را از هم جدا نکن. بگذار برگ های زرد پاییز هشتاد و پنج هنوز زیر پاهایمان خش خش کنند.من همه ی بهار را در زنبیلی ریخته ام و زنبیل را با دندان هایم بلند کرده ام٬ دهانم بند است و نگاهم بند از این آبی که درخت می خواهد و ریشه دراز می کند٬ شما را طلب می کنم ...  
جمعه 1/4/1386 - 11:2
پسندیدم 0
UserName