اولین دیتاسنتردرایران راه اندازی شد
توسط : mgoo68

رئیس مرکزتحقیقات مخابرات ایران از راه اندازی آزمایشی اولین دیتاسنتردولتی خبر داد

.

دیتا سنتر(data center)همان مرکزداده است.این مرکزداده آن قدر مهم است که نقش استراتژیکی در پیشبرد برنامه های اطلاع رسانی وارطباتی دیجیتال در یک جامعه اطلاعاتی بازی می کند.

پس دیتاسنتر،مرکزی به شمار میایدکه ازبه هم پیوستن مجموعه ای از تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری به منظورنگهداری ،پشتیبانی ومیزبانی(hosting)پایگاه های اطلاع رسانی تحت وب،مورداستفاده قرارمی گیرد.دیتاسنترهافضایی را دراخطیارکاربران قرارمی دهندتا توسط آن با استفاده ازپروتکل هایی مثل(FTP)به بارگزاری پیگاه داده خوددراینترنت یادرهرمحل دیگری بپردازند.

پنج شنبه 31/3/1386 - 23:8
پسندیدم 0
UserName