دانشجويان خراسانى آيات قرآنى را بر روى پارچه، سوزن دوزى كردند
براى نخستين بار در جهان ده ها دانشجوى دختر مركز آموزش فنى و حرفه اى الزهرا (س) مشهد آيات قرآنى را به شكلى زيبا با دست بر روى پارچه سوزن دوزى كردند. نمونه هايى از صفحات سوزن دوزى شده قرآن بر روى پارچه در نمايشگاه هنرى دانشجويان خراسانى در شهر عشق آباد پايتخت تركمنستان به نمايش گذاشته شد.«عصمت افتخارى» رييس مركز آموزش فنى و حرفه اى الزهراى مشهد به ايرنا گفت: دوخت (سوزن دوزى) آيات قرآنى بر روى پارچه از چهار سال پيش توسط دانشجويان اين مركز شروع شده است. وى افزود: تاكنون ۲۸ جزء از قرآن كريم به شكلى زيبا توسط ۸۰۰ دانشجوى اين مركز سوزن دوزى شده و پيش بينى مى شود با تلاش بيش از يكصد دانشجوى ديگر كار دوخت تمامى سوره هاى قرآن بر روى پارچه تا يك سال ديگر به پايان برسد. وى در تشريح چگونگى كار دوخت اين قرآن نفيس گفت: در ابتدا آيات قرآن به صورت خط «نيريزى» بر روى پارچه هاى نفيس نقش بسته و پس از آن دانشجويان هنرمند با دقت نسبت به سوزن دوزى آن اقدام مى كنند. افتخارى افزود: دوخت هر صفحه قرآن در پارچه هايى در مقياس ۵۰ در ۷۰ سانتى متر انجام و هر صفحه توسط يك دانشجو انجام مى شود. به گفته وى، براى سوزن دوزى هر صفحه اين قرآن پارچه اى، دانشجويان هنرمند بيش از ۲۰۰ ساعت وقت صرف مى كنند. وى افزود: با پايان يافتن كار دوخت آيات، اين قرآن نفيس در پنج جلد كه جلدهاى آن نيز به صورت گلدوزى نقوش تذهيب خواهد بود تهيه و به رهبر معظم انقلاب هديه خواهد شد.
سه شنبه 29/3/1386 - 18:11
پسندیدم 0
UserName