در گذشت آرزوها
اگر در شب براي از دست دادن خورشيد گريه کني ، ستاره ها را نيز از دست خواهي داد ! زندگي سر گذشت در گذشت آرزوهاست
سه شنبه 29/3/1386 - 18:8
پسندیدم 0
UserName