قانون پايستگي عشق
قانون پايستگي عشق: عشق بوجود مي آيد,ولي هرگز از بين نمي رود,بلكه از صورتي به صورتي ديگر و از اشخاصي به اشخاصي ديگر منتقل و تبديل ميشود
سه شنبه 29/3/1386 - 18:7
پسندیدم 0
UserName