تركش بيت‌المال
توسط : ezraeil

تركش بيت‌المال

مي‌گفت: «مواظب باشيد هر چه دم دستتان تير و تركش مي‌آيد نخوريد. اينها بيت‌المال است. حساب و كتاب دارد و فردا بايد جوابگو باشيد. مال ملت بيچاره عراق است. سر و ته خرجشان را زدند، از گلويشان بريده‌اند براي مهمات، آن وقت شما راه به راه آنها را مي‌خوريد و شهيد و مجروح مي‌شويد. اين درست است؟ نشنيده‌ايد كه في حلالها حساب و في حرامها عقاب! دنيا ارزش ندارد يك خورده جلوي شكمتان را نگه داريد.»

منبع :فرهنگ جبهه  

سه شنبه 29/3/1386 - 13:58
پسندیدم 0
UserName