نحوه افزودن متن دلخواه درکنار ساعت ويندوز
توسط : اشرفی 1
با اين کار متن کنار ساعت ويندوز خود را تغيير خواهید داد !!!
1- فرمان
Regedit را در قسمت RUN ويندوز وارد كنيد.
2- به كليد زير بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Internation
3
 -داده ای رشته ای ( نوع String ) با نام S1159 ایجاد کرده ( در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد) و متن دلخواه خود را در آن وارد كنيد ( به عنوان مقدار ).
4- داده رشته ای دیگر با نام
S2359 ایجاد کرده و متن دلخواه دیگری را در آن وارد كنيد.
توجه كنيد که در ويندوز
XP اگر فارسی را فعال کرده باشید می توانيد عبارات را فارسی تایپ كنيد.

منبع:آرشیو اطلاعات شخصی
سه شنبه 29/3/1386 - 13:37
پسندیدم 0
UserName