مناجات * الهي..........
توسط : mary320960

الهي، در الهيّت، يکتايي؛ ودر احديّت بي همتايي؛ و در ذات وصفات از خلق، جدايي؛ متّصف به بهايي؛ متّحد به کبريايي؛ مايه ي هر بينوا و پناه هر گدايي؛ همه را خدايي

؛ تا دوست را کرايي(دوست چه کسي هستي).

(( خواجه عبد الله انصاري ))

سه شنبه 29/3/1386 - 12:0
پسندیدم 0
UserName