الا يا ايها الساقي
توسط : حامد...
 

الا يا ايها الساقي ادر کاسا و ناولها

که عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشکل ها

 

به بوي نافه اي کاخر صبا زان طره بگشايد

ز تاب جعد مشکينش چه خون افتاد در دل ها

 

مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم

جرس فرياد مي دارد که بربنديد محمل ها

 

به مي سجاده رنگين کن گرت پير مغان گويد

که سالک بي خبر نبود ز راه و رسم منزل ها

 

شب تاريک و بيم موج و گردابي چنين هايل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

 

همه کارم ز خود کامي به بدنامي کشيد آخر

نهان کي ماند آن رازي کز او سازند محفل ها

 

حضوري گر همي خواهي از او غايب مشو حافظ

متي ما تلق من تهوي دع الدنيا و اهملها

 

سه شنبه 29/3/1386 - 6:41
پسندیدم 0
UserName