اینارو که نمی دونی ...
توسط : paiesan
می دونم که اینا رو نمی دونی ............
توماس ادیسون از تاریکی وحشت داشت
صدای اردک اکو ندارد
چشمهای شتر مرغ از مغزش بزرگتر است
مورچه ها نمی خوابند .
الفبای مردم هاوایی 12 حرف دارد
کد کشور روسیه 007 است
اگر سر سوسک را قطع کنی برای چند هفته زنده می ماند
ارتفاع برج ایفل در سرما و گرما بر اثر انقباض و انبساط 16 سانتی متر تغییر می کند
آدامس توسط یک فرمانده جنگی اختراع شد
دوشنبه 28/3/1386 - 19:32
پسندیدم 0
UserName