درد دل
توسط : lonesome
وقتی می خواهم به خاطر اون غمهایی که این چند روز به سرم آمده ناله و زاری کنم، یاد حضرت فاطمه می افتم. یاد سختی هایی که کشیدند و رنجها و غمهایی که تحمل کردند.
خودم را سرزنش می کنم. آخر وقتی کسی توکل می کند باید هر چی را که خدا خواست بپذیرد.
اما این بی عدالتی و ظلمی که در حق آدم می شود شکیبایی را از او می گیرد.
خدایا به ما کمک کن که صبر کنیم. بدون هیچ شکوه و شکایتی.
دوشنبه 28/3/1386 - 15:58
پسندیدم 0
UserName