ياس بي نشوني...
توسط : ali_ 110
ياس بي نشوني
بوته ي ياس عطرآگين مدتها بود كه گل سرخ عزيزش رو از دست داده بود! از طرفي خارهاي مزاحم هم خيلي اونو آزار مي دادن و تنها دلخوشي او اين بود كه قرار بود به همين زودي ها به جايي منتقل بشه كه گل سرخ رفته بود! گل هاي اطراف باغ كه از وجود كاملش استفاده مي كردند به درستي قدر اونو نمي دونستن! هيچ كدومشون در برابر دشمنان ياس عكس العمل نشون نمي دادن تا اين كه بالاخره شاخه هاي ياس شكست و وقت خداحافظي رسيد . اما خواسته ي ياس اين بود كه دور از چشم تموم گل ها و خارها پنهوني به خاك ديگهايي منتقل بشه !
بعدها هم ديگه هيچ كس نتونست نشوني ياسُ پيدا كنه و حالا همه حتي در
مورد روز پرپرشدن ياس اختلاف نظر دارن . ياس دور از چشم همه، مظلومانه به خاك ديگه اي منتقل شد و در هر سالگرد پرپر شدنش قلب تموم گل ها به درد مي ياد و براش اشك مي ريزند!
 
دوشنبه 28/3/1386 - 11:36
پسندیدم 0
UserName