حضرت زهرا (س)
توسط : حامد...
 

حضرت زهرا (س)

 خداوند اطاعت و پيروي از ما اهل بيت (ع ) را سبب برقراري نظم اجتماعي در امت اسلامي ، و امامت و رهبري ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است .

فجعل الله ... طاعتنا نظاما للملة و إمامتنا أمانا من الفرقة .

احتجاج طبرسي ، ايران : انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 258

دوشنبه 28/3/1386 - 4:46
پسندیدم 0
UserName