سه قدرت عظیم
توسط : mohsenpour

سه قدرت عظیم بر دنیا حکومت می کنند:

1- حماقت

           2- ترس

                    3- حرص

دوشنبه 28/3/1386 - 2:42
پسندیدم 0
UserName